Wat te doen bij thuisonderwijs

Beste ouders/verzorgers, 

Gisteravond zijn er geen nieuwe maatregelen aangekondigd. Wel is er met nadruk gevraagd de huidige maatregelen na te leven. Wij zien dat in de ochtend de afspraken voor het brengen goed worden nageleefd. In de middag, bij het ophalen, zien wij regelmatig de afstand van ouders/verzorgers tot elkaar verminderen. Blijft u ook in deze situatie alert? Dan houden wij samen de kans op overdracht zo klein mogelijk. 

In de bijlage informeer ik u over hetgeen u kunt doen indien er sprake is van thuisonderwijs, bijvoorbeeld als gevolg van quarantaine. U kunt deze informatie ook vinden op onze website, onder de tab ouders, bij protocollen.

Met vriendelijke groet, 

Sylvia Woudstra