Nieuwsbrief start schooljaar 2022-2023

Beste ouders, verzorgers, 

 

In de bijlage treft u de nieuwsbrief aan. U vindt in deze nieuwsbrief veel praktische informatie voor de start van uw kind(eren) in het nieuwe schooljaar. Wij vragen u dan ook om deze nieuwsbrief goed door te lezen. 

Inmiddels heeft u van de eigen leekracht(en) een bericht in Kwieb gehad over de start in de groep(en). 

Inhoud van deze nieuwsbrief:

- Start schooljaar 2022-2023

- Nieuwe collega’s

- Spullen weer mee naar school

- De thema’s komende periode

- Luizencontrole, hulp gevraagd

- Luizenzakken/kledingzakken

- Stagiaires

- Gymlessen

- Eten en drinken

- Kwieb ouderapp

- Plaatsen van fietsen in de stalling

- Lokaalindeling en teamleden

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van de Roald Dahlschool,

Monique Spel

Start Nieuwsbrief Start Nieuwsbrief